Titulní strana

Jihomoravský kraj

Brněnský zpravodaj

Brněnský zpravodaj je informační měsíčník občanů Brna a do schránek a distribučních míst je ve velkém nákladu distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tématiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění. Brněnský zpravodaj patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.

Více informací