Titulní strana

Jihomoravský kraj

Brněnský Metropolitan - jihovýchod

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN je informační měsíčník občanů města Brna a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v lokalitě. Brněnský Metropolitan patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.
Vychází v několika mutacích pro jednotlivé brněnské části (jejich kombinací lze oslovit celé Brno).

Více informací

Brněnský Metropolitan - jihozápad

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN je informační měsíčník občanů města Brna a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v lokalitě. Brněnský Metropolitan patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.
Vychází v několika mutacích pro jednotlivé brněnské části (jejich kombinací lze oslovit celé Brno).

Více informací

Brněnský Metropolitan - komplet

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN je informační měsíčník občanů města Brna a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v lokalitě. Brněnský Metropolitan patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.
Vychází v několika mutacích pro jednotlivé brněnské části (Brněnský Metropolitan - komplet je jejich kombinací a lze tedy oslovit celé Brno).

Více informací

Brněnský Metropolitan - sever

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN je informační měsíčník občanů města Brna a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v lokalitě. Brněnský Metropolitan patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.
Vychází v několika mutacích pro jednotlivé brněnské části (jejich kombinací lze oslovit celé Brno).

Více informací

Brněnský Metropolitan - severovýchod

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN je informační měsíčník občanů města Brna a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v lokalitě. Brněnský Metropolitan patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.
Vychází v několika mutacích pro jednotlivé brněnské části (jejich kombinací lze oslovit celé Brno).

Více informací

Brněnský Metropolitan - severozápad

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN je informační měsíčník občanů města Brna a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v lokalitě. Brněnský Metropolitan patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.
Vychází v několika mutacích pro jednotlivé brněnské části (jejich kombinací lze oslovit celé Brno).

Více informací

Brněnský Metropolitan - střed

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN je informační měsíčník občanů města Brna a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v lokalitě. Brněnský Metropolitan patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.
Vychází v několika mutacích pro jednotlivé brněnské části (jejich kombinací lze oslovit celé Brno).

Více informací

Brněnský Metropolitan - východ

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN je informační měsíčník občanů města Brna a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v lokalitě. Brněnský Metropolitan patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.
Vychází v několika mutacích pro jednotlivé brněnské části (jejich kombinací lze oslovit celé Brno).

Více informací

Brněnský Metropolitan - západ

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN je informační měsíčník občanů města Brna a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v lokalitě. Brněnský Metropolitan patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.
Vychází v několika mutacích pro jednotlivé brněnské části (jejich kombinací lze oslovit celé Brno).

Více informací