Titulní strana

Moravskoslezský kraj

Hláska - Opava

HLÁSKA-OPAVA je informační měsíčník občanů města Opavy  a do schránek je distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v  opavském regionu. Opavská Hláska patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.

Více informací

Jižní listy - Ostrava

JIŽNÍ LISTY - Ostrava  jsou informační měsíčník občanů městské části Ostrava-Jih s distribucí do schránek  zdarma.  Zaměřují se na regionální tematiku a přehledným způsobem informují obyvatele i firmy o aktuálním dění v regionu Ostrava-Jih. Jižní listy patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.

Více informací

Novojičínský zpravodaj

Novojičínský zpravodaj je informační měsíčník občanů Nového Jičína a je zaměřenna regionální tématiku. Přináší občanům Nového Jičína důležité informacemi o jejich městě. Patří k nejsledovanějšímu periodiku s vysokým tištěným nákladem. Novojičínský zpravodaj patří do skupiny tradičních regionálních novin a je pilířem informování obyvatel v regionu.

Více informací

Slezskoostravské noviny

SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY jsou tradiční regionální noviny občanů Slezské Ostravy. Distribuce novin je zdarma do všech schránek v obvodu (občanům i firmám), roznášku zajišťuje Česká pošta. Slezskoostravské noviny přináší svým čtenářům potřebné a praktické informace z jejich regionu.

Více informací