Titulní strana

Naše Praha - komplet

"Pokouskách se dostanu přes všechny články, naštěstí noviny nemusím vyhodit hned druhý den, jak je to u mnohých deníků."

Michal Hopekl

čtenář Naší Prahy

Naše Praha - komplet je informační měsíčník občanů Prahy a do schránek ve všech obvodech Prahy je distribuován zdarma. Zaměřuje se na místní tématiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění. Naše Praha - komplet patří do skupiny tradičních regionálních novin a je i díky svému vysokému nákladu pilířem informování obyvatel v regionu.


Naše Praha - komplet

čtenost
790 000
náklad
422 000
periodicita
čtrnáctideník
místo distribuce
Praha 1, 2, 3
počet stran
8
formát
A4
vazba
V1
cena výtisku
zdarma do schránek
papír obálky
novinový heatset
papír vnitřních stran
novinový heatset
hlavní cílová skupina
muži 45%, ženy 55%


Rozměry a ceník inzerce

 • 300 000 Kč, uvnitř, barevně
 • 330 000 Kč, 4. str. obálky, barevně
1
 • 188 x 264 mm zrcadlo
 • 188 x 264 mm na spad
 • 249 000 Kč, uvnitř, barevně
junior page
 • 140 x 198 mm zrcadlo
 • 165 000 Kč, uvnitř, barevně
1/2 v
 • 92 x 264 mm zrcadlo
 • 165 000 Kč, uvnitř, barevně
1/2 š
 • 188 x 130 mm zrcadlo
 • 114 000 Kč, uvnitř, barevně
1/3 podval
 • 188 x 86 mm zrcadlo
 • 90 000 Kč, uvnitř, barevně
1/4 v
 • 44 x 264 mm zrcadlo
 • 90 000 Kč, uvnitř, barevně
1/4 podval
 • 188 x 63 mm zrcadlo
 • 90 000 Kč, uvnitř, barevně
1/4 růžek
 • 92 x 130 mm zrcadlo
 • 66 000 Kč, uvnitř, barevně
1/6
 • 92 x 86 mm zrcadlo
 • 51 000 Kč, uvnitř, barevně
1/8 v
 • 44 x 130 mm zrcadlo
 • 51 000 Kč, uvnitř, barevně
1/8 podval
 • 188 x 30 mm zrcadlo
 • 51 000 Kč, uvnitř, barevně
1/8 růžek
 • 92 x 63 mm zrcadlo
 • 39 000 Kč, uvnitř, barevně
1/12
 • 44 x 86 mm zrcadlo
 • 27 000 Kč, uvnitř, barevně
1/16 v
 • 44 x 63 mm zrcadlo
 • 27 000 Kč, uvnitř, barevně
1/16 š
 • 92 x 30 mm zrcadlo
 • 15 000 Kč, uvnitř, barevně
1/32
 • 44 x 30 mm zrcadlo

Všechny ceny jsou bez DPH.

Složíme Vám mediální kampaň - banner

Harmonogram inzerce 2019

Vychází Uzávěrka do
25.1.2019 11.1.2019
8.2.2019 25.1.2019
22.2.2019 8.2.2019
8.3.2019 22.2.2019
22.3.2019 8.3.2019
5.4.2019 22.3.2019
18.4.2019 5.4.2019
3.5.2019 19.4.2019
17.5.2019 3.5.2019
31.5.2019 17.5.2019
14.6.2019 31.5.2019
28.6.2019 14.6.2019
9.8.2019 26.7.2019
23.8.2019 9.8.2019
6.9.2019 23.8.2019
20.9.2019 6.9.2019
4.10.2019 20.9.2019
18.10.2019 4.10.2019
1.11.2019 18.10.2019
15.11.2019 1.11.2019
29.11.2019 15.11.2019
13.12.2019 29.11.2019

Důležité na závěr

Kompozitní PDF musí být pro inzerci uloženo se standardem PDF/x-1a:2001. Dokument nesmí obsahovat přímé barvy, RGB barvy, LAB, OPI, negativní písmo menší než 8 bodů nebo negativní písmo na pozadí složeném z více než 300% CMYK a písmo menší než 5b. Fonty musí být zahrnuté v PDF.

Prosíme o dodání podkladů předem domluveným způsobem s potvrzením naší strany, že jsme je přijali. V případě dodání nekompletních nebo nekvalitních inzertních podkladů nemůžeme ručit za kvalitní výsledek a nelze uplatňovat nárok na reklamaci kvality publikované inzerce.

Všeobecné obchodní podmínky [PDF]