Titulní strana

Zpravodaj Města Písek

"Zpravodaj Města Písku mi pomáhá zorientovat se ve všem, co se kolem mě děje a dozvědět se o věcech, které mě neminou."


Mirka Syrová

čtenářka Zpravodaje města Písku

Zpravodaj Města Písek je informační měsíčník občanů Písku a okolí a do schránek je ve velkém nákladu distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje obyvatele i firmy o aktuálním dění v píseckém regionu. Zpravodaj Města Písek patří do skupiny tradičních regionálních novin, které jsou pilířem informování obyvatel v regionu.


Zpravodaj Města Písek

čtenost
27 500
náklad
14 700
periodicita
měsíčník
místo distribuce
Město Písek
počet stran
12+4
formát
A4
vazba
V1
cena výtisku
zdarma
papír obálky
LWC 60 g/m2
papír vnitřních stran
LWC 60 g/m2
hlavní cílová skupina
muži 45%, ženy 55%


Rozměry a ceník inzerce

 • 20 000 Kč, uvnitř, barevně
 • 25 000 Kč, 2. str. obálky, barevně
 • 25 000 Kč, 3. str. obálky, barevně
 • 30 000 Kč, 4. str. obálky, barevně
1/1
 • 188 x 264 mm na spad
 • 11 550 Kč, uvnitř, barevně
1/2 v
 • 92 x 264 mm zrcadlo
 • 11 550 Kč, uvnitř, barevně
1/2 podval
 • 188 x 130 mm zrcadlo
 • 8 060 Kč, uvnitř, barevně
1/3 podval
 • 188 x 86 mm zrcadlo
 • 6 660 Kč, uvnitř, barevně
1/4 v
 • 44 x 264 mm zrcadlo
 • 6 660 Kč, uvnitř, barevně
1/4 podval
 • 188 x 63 mm zrcadlo
 • 6 660 Kč, uvnitř, barevně
1/4 růžek
 • 92 x 130 mm zrcadlo
 • 4 860 Kč, uvnitř, barevně
1/6
 • 92 x 86 mm zrcadlo
 • 3 670 Kč, uvnitř, barevně
1/8 v
 • 44 x 130 mm zrcadlo
 • 3 670 Kč, uvnitř, barevně
1/8 podval
 • 188 x 30 mm zrcadlo
 • 3 670 Kč, uvnitř, barevně
1/8 š
 • 92 x 63 mm zrcadlo
 • 2 200 Kč, uvnitř, barevně
1/12
 • 44 x 86 mm zrcadlo
 • 1 290 Kč, uvnitř, barevně
1/16 v
 • 44 x 63 mm zrcadlo
 • 1 290 Kč, uvnitř, barevně
1/16 š
 • 92 x 30 mm zrcadlo

Všechny ceny jsou bez DPH.

Složíme Vám mediální kampaň - banner

Harmonogram inzerce 2021

Vychází Uzávěrka do
31.1.2021 11.1.2021
28.2.2021 11.2.2021
28.3.2021 11.3.2021
30.4.2021 9.4.2021
31.5.2021 11.5.2021
28.6.2021 10.6.2021
31.7.2021 9.7.2021
30.8.2021 11.8.2021
27.9.2021 11.8.2021
27.9.2021 9.9.2021
31.10.2021 11.10.2021
29.11.2021 11.11.2021

Důležité na závěr

Kompozitní PDF musí být pro inzerci uloženo se standardem PDF/x-1a:2001. Dokument nesmí obsahovat přímé barvy, RGB barvy, LAB, OPI, negativní písmo menší než 8 bodů nebo negativní písmo na pozadí složeném z více než 300% CMYK a písmo menší než 5b. Fonty musí být zahrnuté v PDF.

Prosíme o dodání podkladů předem domluveným způsobem s potvrzením naší strany, že jsme je přijali. V případě dodání nekompletních nebo nekvalitních inzertních podkladů nemůžeme ručit za kvalitní výsledek a nelze uplatňovat nárok na reklamaci kvality publikované inzerce.

Všeobecné obchodní podmínky [PDF]